Mosfellsbær
Störf í boði
Stjórnsýsla Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Bókasafn Mosfellsbæjar
Kvíslarskóli
Engin laus störf
Lágafellsskóli
Engin laus störf
Varmárskóli
Engin laus störf
Listaskóli Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Leikskólinn Hlaðhamrar
Leikskólinn Hlíð
Engin laus störf
Leikskólinn Höfðaberg
Engin laus störf
Leikskólinn Hulduberg
Engin laus störf
Leikskólinn Reykjakot
Engin laus störf
Félagsmiðstöðin Ból
Engin laus störf
Frístundaklúbburinn Úlfurinn
Engin laus störf
Íþróttamiðstöðvar Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Búsetukjarnar Mosfellsbæ
Engin laus störf
Þjónustustöð Mosfellsbæjar
Engin laus störf

Einstaklingsstuðningur fyrir fötluð börn

Einstaklingsstuðningur fyrir fötluð börn

Heimili fyrir börn óskar eftir starfsmönnum til að annast einstaklingsstuðning fyrir fötluð börn 

VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGUM STARFSMANNI TIL STARFA

Um er að ræða hlutastarf í vaktavinnu sem getur hentað vel sem auka starf með námi eða öðru starfi. 

Starfið felur í sér helgarvaktir, aðra hvora helgi í 5-6 tíma í senn. 

Einstaklingsstuðningur er unnin samkvæmt reglum Mosfellsbæjar um stuðning við börn og fjölskyldur þeirra og fellur undir málaflokk fatlaðs fólks á Velferðarsviði. Markmið með einstaklingsstuðningi er að efla einstaklinga til sjálfshjálpar, veita þeim persónulegan stuðning og aðstoð sem einkum miðar að því að rjúfa félagslega einangrun, t.d. stuðning til að stunda íþróttir, njóta menningar og annars félagsstarfs. 

Einstaklingsstuðningur felst í því að veita viðkomandi félagsskap með einum eða öðrum hætti innan sem utan heimilisins, til að mynda fara á kaffihús, í bíó, gönguferðir, sund og fleira sem fellur undir áhugasvið einstaklingsins sem þjónustunnar nýtur.

Mosfellsbær er öflugt og eftirsótt sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.

Menntunar- og hæfniskröfur
Reynsla af starfi með fötluðum börnum og/eða unglingum mikill kostur
Lágmarksaldur er 18 ára
Hlýlegt viðmót, jákvæðni og umhyggja
Lipurð í mannlegum samskiptum
Sveigjanleiki, stundvísi og áreiðanleiki
Að sýna ábyrgð og frumkvæði í starfi
Bílpróf og aðgengi að bíl kostur
Vissir þú?
Mosfellsbær byggir þjónustu sína á áhugasömu og hæfu starfsfólki sem hefur tækifæri til að rækta þekkingu sína og færni í jákvæðu starfsumhverfi.
Mannauðsstefnan byggir á fjórum gildum Mosfellsbæjar virðingu, jákvæðni, framsækni og umhyggju sem eru leiðarljós starfsfólks í daglegu starfi.