Mosfellsbær
Störf í boði
Hamrahlíð
Engin laus störf
Stjórnsýsla Mosfellsbæjar
Bókasafn Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Lágafellsskóli
Engin laus störf
Listaskóli Mosfellsbæjar
Leikskólinn Hlaðhamrar
Engin laus störf
Leikskólinn Höfðaberg
Engin laus störf
Leikskólinn Reykjakot
Engin laus störf
Félagsmiðstöðin Ból
Engin laus störf
Frístundaklúbburinn Úlfurinn
Engin laus störf
Íþróttamiðstöðvar Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Búsetukjarnar Mosfellsbæ
Engin laus störf
Þjónustustöð Mosfellsbæjar
Engin laus störf

Frístundaleiðbeinandi í Lágafellsskóla

Lágafellsskóli óskar eftir frístundaleiðbeinendum

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi? Viltu vera hluti af góðum og öflugum starfsmannahópi sem vinnur saman að því að mæta ólíkum einstaklingum í krefjandi verkefnum?

Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingarstefnunnar.

Frístundaleiðbeinendur taka þátt í skipulagningu faglegs frístundastarfs og leiðbeina börnum í leik og starfi í samvinnu við samstarfsfólk.
Um hlutastörf er að ræða en möguleiki er á fullu starfi og tengja starfið við starf stuðningsfulltrúa skólans. Vetrarfrístund frá 24.ágúst - 21.júní kl.13:20 – 16:30.

Mosfellsbær er öflugt og eftirsótt sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Undirbúningur fyrir starfsemina hverju sinni og tiltekt að henni lokinni.
Leiðbeina og tryggja þátttöku skjólstæðinga í starfi með styrk þeirra að leiðarljósi.
Ýta undir leik, sköpun og lýðheilsu.
Vinna gegn andfélagslegri hegðun og skapa öruggt umhverfi.
Leysa úr ágreiningnum, leiðbeina samræðum skjólstæðinga, ýta undir vinsemd og styðja skjólstæðinga í að eiga við tilfinningar sínar.
Skapa lýðræðislegt umhverfi þar sem skjólstæðingar eiga kost á því að tjá sig og hafa áhrif á starfsemina.
Stíga inn í fjölbreytt hlutverk eftir þörfum og hæfni; Stýra smiðjum, yfirumsjón með valstöðum, fylgja á eftir viðveru og mætingu skjólstæðinga eða önnur hlutverk sem styðja við og eða bæta gæði starfsins.
Menntunar- og hæfniskröfur
Samskipta- og samvinnuhæfni
Jákvætt og lausnamiðað hugarfar
Sveigjanleiki og hjálpsemi
Þolinmæði og umhyggjusemi
Hæfni til þess að lesa í aðstæður
Tæknilæsi eða vilji til þess að nýta tækni í starfi
Góð íslenskukunnátta
Hreint sakavottorð
Vissir þú?
Mosfellsbær byggir þjónustu sína á áhugasömu og hæfu starfsfólki sem hefur tækifæri til að rækta þekkingu sína og færni í jákvæðu starfsumhverfi.
Mannauðsstefnan byggir á fjórum gildum Mosfellsbæjar virðingu, jákvæðni, framsækni og umhyggju sem eru leiðarljós starfsfólks í daglegu starfi.