Mosfellsbær
Störf í boði
Bókasafn Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Listaskóli Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Skólahljómsveit Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Félagsmiðstöðin Ból
Engin laus störf
Leikskólinn Hlaðhamrar
Engin laus störf
Leikskólinn Hlíð
Engin laus störf
Leikskólinn Reykjakot
Engin laus störf
Leirvogstunguskóli
Engin laus störf
Leikskólinn Höfðaberg
Engin laus störf

Starfsmaður óskast á Áfangaheimili

Hlutastarf á áfangaheimili

Áfangaheimilið Krókur leitar eftir öflugu og framsæknu starfsfólki í hlutastarf í vetur.

Áfangaheimilið Krókur þjónustar einstaklinga sem eiga við geðræna erfiðleika að stríða. Veitt er fjölbreytt þjónusta bæði innan og utan þess allan sólarhringinn. 

Starfsmenn veita íbúum aðstoð við daglegar athafnir, félagslega virkni og hjálp til sjálfshjálpar. Við veitum íbúum einstaklingsmiðaða þjónustu og leggjum okkur fram við að auka víðsýni þeirra með félagslegri virkni.

Starfsfólk vinnur eftir hugmyndafræði um sjálfstætt líf, batamiðaðri nálgun og þjónandi leiðsögn. Við störfum samkvæmt lögum um þjónustu við fatlað fólk nr. 38/2018.

Gengið er út frá því að starfsmenn vinni á fjölbreyttum vöktum (dag-, kvöld- og næturvöktum). Um hlutastarf er að ræða. 

 Mosfellsbær er öflugt og eftirsótt sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.

Menntunar- og hæfniskröfur
Áhugi á málefnum fatlaðs fólks
Reynsla af starfi með geðfötluðu fólki mikill kostur
Þjónustulund og jákvæðni í starfi
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í starfi
Hreint sakarvottorð
Aldursskilyrði 22 ár
Góð íslenskukunnátta er nauðsynleg
Vissir þú?
Mosfellsbær byggir þjónustu sína á áhugasömu og hæfu starfsfólki sem hefur tækifæri til að rækta þekkingu sína og færni í jákvæðu starfsumhverfi.
Mannauðsstefnan byggir á fjórum gildum Mosfellsbæjar virðingu, jákvæðni, framsækni og umhyggju sem eru leiðarljós starfsfólks í daglegu starfi.