Mosfellsbær
Störf í boði
Búsetukjarninn Hamrahlíð- Mosfellsbæ
Engin laus störf
Búsetukjarninn Vesturhlíð - Mosfellsbæ
Vinnuskóli Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Stjórnsýsla Mosfellsbæjar
Bókasafn Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Krikaskóli
Engin laus störf
Lágafellsskóli
Engin laus störf
Listaskóli Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Leikskólinn Hlíð
Engin laus störf
Leikskólinn Höfðaberg
Engin laus störf
Leikskólinn Hulduberg
Engin laus störf
Leikskólinn Reykjakot
Engin laus störf
Leirvogstunguskóli
Engin laus störf
Leirvogstunguskóli
Engin laus störf
Frístundaklúbburinn Úlfurinn
Engin laus störf
Íþróttamiðstöðvar Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Velferðarsvið Mosfellsbæjar - Búsetukjarnar
Þjónustustöð Mosfellsbæjar
Engin laus störf

Forstöðumaður á áfangaheimili

Mosfellsbær leitar að öflugum forstöðumanni á áfangaheimili fyrir geðfatlaða.

Mosfellsbær leitar eftir öflugum og framsæknum forstöðumanni til að stýra starfi áfangaheimilis. Forstöðumaður starfar að verkefnum er krefjast sérþekkingar samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 38/2018 og samkvæmt stefnu Mosfellsbæjar í málaflokknum og kröfulýsingu heimilisins.

Áfangaheimilið veitir íbúum sem og einstaklingum utan þess einstaklingsmiðaða þjónustu og leggur áherslu á að auka víðsýni þeirra með félagslegri virkni. Starfsmenn vinna eftir hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar, batamiðaðrar nálgunar sem og þjónustu- og starfsáætlunum.

Forstöðumaður leggur sig fram við að skapa öfluga liðsheild sem stuðlar að samræmdum einstaklingsmiðuðum vinnubrögðum til hagsbóta fyrir þá sem njóta þjónustunnar.

Mosfellsbær er öflugt og eftirsótt sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Skipuleggja faglegt starf
Stýra innra starfi og bera ábyrgð á þeirri þjónustu sem íbúar fá
Halda utan um starfsmannamál heimilisins og vaktaskýrslugerð
Launavinnsla
Rekstraráætlunargerð og utanumhald um rekstur
Bera ábyrgð á að starfsmenn vinni eftir hugmyndafræði Mosfellsbæjar í málaflokknum, stuðli að valdeflingu íbúa og veiti þeim góða þjónustu í samræmi við þau lög, reglur og alþjóðlegar skuldbindingar sem um starfsemina gilda og kröfulýsing heimilisins segir til um.
Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi er skilyrði
Reynsla af og metnaður fyrir starfi með geðfötluðu fólki er skilyrði
Farsæl reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi er skilyrði
Góðir skipulags- og stjórnunarhæfileikar eru skilyrði
Þekking á hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar og batamiðaðrar nálgunar er kostur
Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum er skilyrði
Mikil hæfni í samskiptum og leiðtogahæfileikar er skilyrði
Góð íslenskukunnátta er skilyrði
Vissir þú?
Mosfellsbær byggir þjónustu sína á áhugasömu og hæfu starfsfólki sem hefur tækifæri til að rækta þekkingu sína og færni í jákvæðu starfsumhverfi.
Mannauðsstefnan byggir á fjórum gildum Mosfellsbæjar virðingu, jákvæðni, framsækni og umhyggju sem eru leiðarljós starfsfólks í daglegu starfi.