Mosfellsbær
Störf í boði
Búsetukjarninn Hamrahlíð- Mosfellsbæ
Engin laus störf
Búsetukjarninn Langahlíð
Engin laus störf
Búsetukjarninn Vesturhlíð - Mosfellsbæ
Engin laus störf
Lágafellsskóli
Engin laus störf
Lágafellsskóli
Engin laus störf
Vinnuskóli Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Stjórnsýsla Mosfellsbæjar
Bókasafn Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Kvíslarskóli
Engin laus störf
Listaskóli Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Leikskólinn Reykjakot
Leirvogstunguskóli
Engin laus störf
Frístundaklúbburinn Úlfurinn
Engin laus störf
Íþróttamiðstöðvar Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Velferðarsvið Mosfellsbæjar - Búsetukjarnar
Engin laus störf
Þjónustustöð Mosfellsbæjar
Engin laus störf

Leikskólakennarar óskast á Hlíð

Hlíð leitar að leikskólakennara/leiðbeinanda til starfa með börnum.
 
Hlíð er 74 barna, 5 deilda ungbarnaleikskóli fyrir 1 og 2 ára börn. Hlíð er grænfána- og vinaleikskóli þar sem áhersla er á hlýlegt og gott andrúmsloft, tengslamyndun og tilfinningalegt öryggi barnanna. Unnið er markvisst með málörvun í anda snemmtækrar íhlutunar. Sérstaklega er leitað eftir kennurum með áhuga á að starfa með yngstu börnunum. 
 
Leikskólakennari/leiðbeinandi vinnur að uppeldi og menntun barnanna. Fylgist vel með velferð þeirra og hlúir að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þau fái notið sín sem einstaklingar. 
Um bæði hlutastarf og fullt starf er að ræða. 
 
Mosfellsbær er öflugt og eftirsótt sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna skv. starfslýsingu og námsskrá skólans
Menntunar- og hæfniskröfur
Leikskólakennaramenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi með ungum börnum
Áhugi, menntun, reynsla og hæfni í starfi með ungum börnum.
Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
Sjálfstæði, lausnarmiðuð hugsun og skipulögð vinnubrögð
Jákvæðni og góð hæfni í mannlegum samskiptum
Góð íslenskukunnátta er skilyrði
Vissir þú?
Mosfellsbær byggir þjónustu sína á áhugasömu og hæfu starfsfólki sem hefur tækifæri til að rækta þekkingu sína og færni í jákvæðu starfsumhverfi.
Mannauðsstefnan byggir á fjórum gildum Mosfellsbæjar virðingu, jákvæðni, framsækni og umhyggju sem eru leiðarljós starfsfólks í daglegu starfi.