Mosfellsbær
Störf í boði
Búsetukjarninn Hamrahlíð- Mosfellsbæ
Engin laus störf
Búsetukjarninn Langahlíð
Engin laus störf
Búsetukjarninn Vesturhlíð - Mosfellsbæ
Engin laus störf
Lágafellsskóli
Engin laus störf
Lágafellsskóli
Engin laus störf
Vinnuskóli Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Stjórnsýsla Mosfellsbæjar
Bókasafn Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Kvíslarskóli
Engin laus störf
Listaskóli Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Leikskólinn Reykjakot
Leirvogstunguskóli
Engin laus störf
Frístundaklúbburinn Úlfurinn
Engin laus störf
Íþróttamiðstöðvar Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Velferðarsvið Mosfellsbæjar - Búsetukjarnar
Engin laus störf
Þjónustustöð Mosfellsbæjar
Engin laus störf

Starfsmaður á næturvaktir með langveiku barni

Starf á Heimili fyrir börn

Viltu vera með?

Við á Heimili fyrir börn í Mosfellsbæ leitum eftir öflugum og framsæknum starfsmönnum til liðs við okkur. Við veitum börnum með flókinn og fjölþættan vanda einstaklingsmiðaða þjónustu með það að markmiði að veita börnunum góða líðan og auka félagslega þátttöku. Starfsmenn vinna eftir hugmyndafræði Þjónandi leiðsagnar sem og þjónustu - og starfsáætlunum. Einnig leggjum við mikið upp úr góðri liðsheild og samvinnu á staðnum. Við störfum skv. lögum um fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018 og skv stefnu Mosfellsbæjar í málaflokknum.

Gengið er út frá því að starfsmenn vinni á næturvöktum sem eru á sunnudegi yfir á mánudagsmorgun og á mánudegi yfir á þriðjudagsmorgun. Leitað er verið að 60% starfi. Þjónustan fer fram inni á heimili barnsins og er að mestu leiti ummönun. 

Mosfellsbær er öflugt og eftirsótt sveitafélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.

  Menntunar- og hæfniskröfur

Áhugi á málefnum fatlaðs fólks og reynsla af störfum með fötluðu fólki er mikill kostur

Þjónustulund og jákvæðni í starfi

Hæfni í mannlegum samskiptum

Framtaksemi og samviskusemi

Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í starfi

Hreint sakavottorð

Aldursskilyrði er 20 ár

Góð íslenskukunnátta skilyrði

 

Umsóknafrestur er til og með 16.maí

Umsóknir skulu innihalda starfsferilskrá sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt nokkrum orðum af hverju þú telur þig hæfa/n í starfið. Nánari upplýsingar um starfið veitir Sunna Líf Kristjánsdóttir forstöðumaður á Heimili fyrir börn í síma 823-1079.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum áhugasöm til að sækja um, óháð aldri, kyni, uppruna eða fötlun

Vissir þú?
Mosfellsbær byggir þjónustu sína á áhugasömu og hæfu starfsfólki sem hefur tækifæri til að rækta þekkingu sína og færni í jákvæðu starfsumhverfi.
Mannauðsstefnan byggir á fjórum gildum Mosfellsbæjar virðingu, jákvæðni, framsækni og umhyggju sem eru leiðarljós starfsfólks í daglegu starfi.