Mosfellsbær
Störf í boði
Stjórnsýsla Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Bókasafn Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Krikaskóli
Engin laus störf
Listaskóli Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Leikskólinn Hlíð
Engin laus störf
Leikskólinn Höfðaberg
Leikskólinn Reykjakot
Engin laus störf
Félagsmiðstöðin Ból
Engin laus störf
Frístundaklúbburinn Úlfurinn
Engin laus störf
Íþróttamiðstöðvar Mosfellsbæjar
Engin laus störf
Búsetukjarnar Mosfellsbæ
Engin laus störf
Þjónustustöð Mosfellsbæjar
Engin laus störf

Sumarstarfsmaður óskast á Áfangaheimili

Sumarstarf á áfangaheimili

Áfangaheimilið Krókur leitar eftir öflugu og framsæknu starfsfólki í sumarstarf.

Áfangaheimilið Krókur þjónustar einstaklinga sem eiga við geðræna erfiðleika að stríða. Veitt er fjölbreytt þjónusta bæði innan og utan þess allan sólarhringinn. 

Starfsmenn veita íbúum aðstoð við daglegar athafnir, félagslega virkni og hjálp til sjálfshjálpar. Við veitum íbúum einstaklingsmiðaða þjónustu og leggjum okkur fram við að auka víðsýni þeirra með félagslegri virkni.

Starfsfólk vinnur eftir hugmyndafræðinni þjónandi leiðsögn. Við störfum samkvæmt lögum um þjónustu við fatlað fólk nr. 38/2018.

Gengið er út frá því að starfsmenn vinni á fjölbreyttum vöktum (dag-, kvöld-, helgar- og næturvöktum). Um sumarstarf er að ræða.

Menntunar- og hæfniskröfur
Áhugi á málefnum fatlaðs fólks
Reynsla af starfi með geðfötluðu fólki mikill kostur
Þjónustulund og jákvæðni í starfi
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í starfi
Hreint sakarvottorð
Aldursskilyrði 22 ár
Góð íslenskukunnátta er nauðsynleg
Vissir þú?
Mosfellsbær byggir þjónustu sína á áhugasömu og hæfu starfsfólki sem hefur tækifæri til að rækta þekkingu sína og færni í jákvæðu starfsumhverfi.
Mannauðsstefnan byggir á fjórum gildum Mosfellsbæjar virðingu, jákvæðni, framsækni og umhyggju sem eru leiðarljós starfsfólks í daglegu starfi.